Proiectul “Turning Global” la Congresul Național al Istoricilor Români

cluj_cnir_2016

Dr. Corina Doboș a participat la masa rotundă Anii 1970 sub lupa istoricului. Bilanţ şi deschideri istoriografice, desfășurată la Cluj-Napoca, în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români pe data de 26 aug. 2016. Masa rotundă a fost organizată de dr. Marius Cazan (Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”) și lect. dr. Andrei Sora (Universitatea din București), și a reunit cercetători de marcă ai istoriei comunismului românesc: prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU (Universitatea din Bucuresti), Dr. Alina PAVELESCU ( Arhivele Naţionale ale României), Prof. univ. dr. Mihai RETEGAN (Universitatea din Bucuresti), Prof. univ. dr. Virgiliu ŢÂRĂU (Universitatea Babeş-Bolyai), CS Dr. Cristian VASILE , Institutul de Istorie „N. Iorga”, Academia Română.

Dr. Corina Doboș a prezentat principalele obiective ale proiectului nostru, insistând asupra tipului de surse primare din România care fac posibil demersul nostru de cercetare. Cu ajutorul exemplelor concrete de fonduri arhivistice deosebit de bogate de la Arhivele Naționale (fondul ASSP, diferite secții) sau de la Arhiva Diplomatică a Minsterului de Externe (fondul Problema ONU), dr. Doboș a argumentat că starea actuală a resurselor primare permite o cercetare din perspectivă epistemică a comunităților de experți socialiși, cu condiția racordării rezultatelor cercetărilor din arhivele românești la tot mai bogata istoriografie internațională dedicată cunoașterii produse în contextul globalizării socialiste.

Advertisement